komplexní IT služby

správa serverů

Správa serverů je nejméně viditelnou částí naší práce, nicméně pro správný chod počítačové sítě je zpravidla částí klíčovou - o to důkladněji se jí proto věnujeme.

Pro naše zákazníky spravujeme servery datové, firewallové, webové a databázové.

e-mail: info@archa.cz

tel.: 272 772 722

provozovna:
Hlavní 53
Praha 4 - Spořilov
141 00

Správa serverů

Vedle pravidelných kontrol funkčnosti serverů a provádění záloh zajišťují naši administrátoři pravidelný upgrade antivirových databází, změny v konfiguracích, záplaty bezpečnostních děr nově zjištěných v zabezpečení systému a spouštění nových služeb, jejichž potřeba v průběhu spolupráce vyvstala.

Běžně lokální servery poskytují následující služby:

- správu uživatelských účtů, přidělování IP adres pracovním stanicím,
- sdílení prostředků (disky, tiskárny),
- zpracování elektronické pošty,
- zabezpečení sítě před napadením zvenčí,
- příjem i odesílání faxů,
- upgrade antivirů,
- připojení LAN k externím sítím, přístup oprávněných osob z externích sítí.

Na servery přednostně instalujeme OS Linux.