komplexní IT služby

správa sítí

Zajišťujeme nepřetržitou externí správu počítačových sítí.

Tato správa představuje komplex služeb, zahrnujících administraci celého informačního systému tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, bezpečnost provozu a podpora efektivního využití výpočetní techniky zákazníka.

e-mail: info@archa.cz

tel.: 272 772 722

provozovna:
Hlavní 53
Praha 4 - Spořilov
141 00

Správa pracovních stanic a sítí

Naši pracovníci jsou připraveni pomáhat, radit a řešit problémy spojené s provozem Vaší počítačové sítě v nejrůznějších oblastech.

Mezi samozřejmé činnosti patří odvirovávání, aktualizace antivirového software, pomoc s tiskem, konfigurace denně užívaných programů, zajištění možnosti užívat elektronickou poštu, konfigurace uživatelských profilů, komunikace s providerem zákazníka (poskytovatelem internetového připojení) a řešení i méně obvyklých každodenních problémů.

V rámci svých pravidelných návštěv pak naši technici zajišťují i drobné opravy periferních částí sítí. V případě potřeby větších zásahů zajišťují dopravu do autorizovaného servisu a následně i opětovnou instalaci opraveného zařízení.

Pro zákazníky s uzavřenými paušálními smlouvami pak zajišťujeme garanci reakční doby prováděných prací tak, aby škody vzniklé některou z nefunkčních soucástí počítačové sítě byly zanedbatelné.