komplexní IT služby

dataSpace

DataSpace je nástroj, který Vám usnadní práci s údaji, které jsou uloženy ve stromových, cyklických či jiných nelineárních strukturách, a s nimiž se v tabulkových kalkulátorech typu Excel (či v databázích) pracuje velmi obtížně či jejich zpracování není vůbec možné.

Proto jsme vyvinuli tento nový, zcela unikátní typ software, který na trhu dosud chyběl.

e-mail: info@archa.cz

tel.: 272 772 722

provozovna:
Hlavní 53
Praha 4 - Spořilov
141 00

Princip software

Základním stavebním kamenem software dataSpace jsou tzv. prvky, mezi něž patří uzle a vazby. Každý z těchto prvků má své jednoznačné jméno. Zároveň prvky obsahují jednotlivé položky, v nichž jsou uložena data (tzv. vlastnosti prvku). Každá vlastnost prvku má rovněž svůj název, podle kterého může být jednoznačně identifikována, a může též obsahovat vzorec na výpočet hodnoty této vlastnosti.

Vazby - na rozdíl od uzlů - navíc obsahují názvy dvou uzlů, jež jsou touto vazbou spojovány. Toto spojení - stejně jako jednotlivé prvky - je možno přehledně graficky zobrazit v názorném schématu (software tak umožňuje grafické zobrazení i velmi složitých struktur a jejich vazeb).

Je však třeba si uvědomit, že toto schéma není pouhým grafickým znázorněním spojení objektů (jako to známe u programů z kategorie tzv. "obchodní grafiky" - typu např. Visio), ale za každým prvkem ve schématu (či jejich spojením) je vždy vazba na konkrétní údaj, který umožňuje a těmito daty dále pracovat.

Veškeré úkony přitom můžete provádět v rámci jednoho programu, bez náročných převodů a navíc v příjemném a jednoduchém uživatelském prostředí.

Použití

Program dataSpace lze využít všude tam, kde je nutné zároveň pracovat s daty různých typů (číselné, textové či logické hodnoty), jakož i s jejich často rozličnými a velmi nepřehlednými vazbami.

Typickým příkladem pro použití software dataSpace je zpracování a znázornění majetkových vztahů mezi subjekty (vč. majetkových účastí, propojení subjektů, jejich akcionářů, atd.)

Další informace

Demoverzi programu, jakož i ceník licencí zájemcům rádi zašleme.